5 voor 12 voor ons openbaar vervoer

5 voor 12 voor ons openbaar vervo5 voor 12 voor ons openbaar vervoer


Vorige zaterdag 6 januari werd de 2de fase basisbereikbaarheid voor

het stads- en streekvervoer uitgerold waardoor o.m. 3.000 haltes afgeschaft worden.


De eerste ervaringen met het nieuwe plan wezen reeds op een groot aantal ernstige tekortkomingen die de basisbereikbaarheid van velen ernstig ondergraaft en

hen in een situatie van vervoersarmoede dreigt te duwen.


Samen met meer dan 30 andere verenigingen voerden Grootouders voor het Klimaat

en actie voor meer en beter openbaar vervoer aan meerdere stations in Vlaanderen.

Ook de Brugse Grootouders waren present !.Klimaatmars 3 december 2023


"Grootouders voor het.klimaat slepenachterwaarts een uitgeputte planeet.

We waren met zo'n 35 Bruggelingenpresent, daar zijn we behoorlijk trots op.

Onze gelijkaardige actie in september aan het Albertplein heeft mensen echt gesterkt om ondanks de sneeuw op te dagen.


"The price of hope is action"
.Uitnodiging


6 november in de Snuffel :

evaluatie en brainstorming rond verdere lokale acties


Met GVK Brugge willen we de aandacht voor de klimaatcrisis niet laten verslappen !


Om het beleid tot krachtdadige oplossingen te dwingen is een breedgedragen klimaatbewustzijn noodzakelijk.

We willen dat onze klein- en achterkleinkinderen als volwassenen trots kunnen zijn op ons en daar op hun beurt

ook kracht uit kunnen halen.


De verbondenheid die we met jullie allen voelden tijdens de performance van 23/09 deed ons deugd.

Verbondenheid is in tijdens van crisis de belangrijkste kracht – gezamenlijke actie is nodig om een verandering

te bewerkstelligen !


We zoeken verder hoe we dit best kunnen realiseren en willen graag met jullie van gedachten wisselen :
- Wat was voor jullie de sterkte van de actie van 23/9 ?
- Wat waren de zwaktes ?
- Waar moeten we meer op inzetten ?
- Welke concrete acties kunnen we in de toekomst organiseren om onze doelstellingen te bereiken ?
- Kunnen we op de klimaatbetoging van 3 dec. met de Brugse groep een aandachtstrekker zijn ?

- …


Met de werkgroep Lokale Actie komen we samen op maandag 6 november om 18 u (tot 20u)

in de Snuffel

we nodigen jullie hierbij heel graag uit !!


Breng al je creatieve ideeën mee of kom gewoon eens luisteren !
Past deze datum je niet en wil je wel graag meedenken, laat het weten via mail, we houden je op de hoogte !


Hopelijk tot de 6e !
Riet, Jeroen, Hilde , Iñes

.Halen we het nog in Brugge?

Slotmanifestatie Halen we het nog? Performance/flashmob op 23/09/23

Bekijk de film op YouTube: https://youtu.be/QldClsjJu2I


 
.
Halen we het nog in Brugge?

24 september 2023

door Wilfried Defillet
Met de actie Halen we het nog ? Alles te verliezen, behalve tijd,

roepen de Grootouders alle regeringsleiders op tot meer engagement in de klimaatcrisis.

Ze trekken naar vijf provinciehoofdsteden en Brussel. Op zaterdag 23 september waren ze in Brugge.

Dit is het verslag van onze vrijwilligers ter plaatse.


Brugge, een prachtige apotheose van de actieweek


‘Prachtig en ontroerend’, het zijn de twee woorden die de slotact van de actieweek ‘Halen we het nog? Alles te verliezen, behalve tijd.’

het best omschrijven. De actieweek waarbij de 5 provinciale hoofdsteden en Brussel door Grootouders voor het Klimaat werden bezocht. E

n waarbij de actievoerders de beleidsverantwoordelijken in ons land oproepen om doeltreffende maatregelen te nemen om de klimaatsveranderingen af te remmen. In Brugge hadden een 65-tal grootouders aan het Albertpark post gevat. Zij waren in het zwart gekleed en trokken een grote wereldbol voort die traag maar gestadig platter werd. De grootouders wandelden achterwaarts om de achteruitgang van de aarde te symboliseren. Aan het concertgebouw vormden ze een cirkel omheen de aarde. Ze drukten hun angst voor een te trage en mistige aanpak van de klimaatcrisis uit. Maar dan kwamen als uit het niets kleurrijke kinderen aangerend. De aarde werd weer ronder. Er is nog hoop, er zijn nog oplossingen.


Laat honderd bloemen bloeien

Aan de Trappen aan het Kapucijnenplein kwamen grootouders vanuit Brugge en vanuit andere provincies heel kort punten van verandering vertellen. Na een verwelkoming door de Brugse grootouder Jeroen Opdebeeck sprak Ria over haar schrik: “Hoe moet ik tegen mijn kleinkinderen over de klimaatcrisis vertellen. Maar mijn dochters zeiden dat hun kinderen dat wel op de tv zagen. Belangrijk is dat ze zien dat ik nu actie voer.” Mike, die met zijn jongeren had deelgenomen aan de flash, was trots dat zij een steentje hadden verlegd. Katrien wil

als natuurfotograaf haar beelden laten spreken. Heidi van Natuurpunt kondigde aan dat ze 37 ha hadden uitgebreid: “Natuur is een goede buffer voor opslag CO2 en opvang voor extra regen.” Christophe nodigde iedereen om acties te blijven voeren.

Er was ook een delegatie van Tibetanen. Al in 1992 wees de Dalai Lama op het smelten van de gletsjers in Tibet.


Nieuwe kracht om verder te doen

Volgens grootouder Kris moeten we de buurten intrekken en mensen aansporen om te renoveren en/of aan autodelen te doen; “Dat kan door energietafels te organiseren, of energiecoaches op te leiden.” Riet kaderde als voormalig ontwikkelingswerker de klimaatcrisis in een globaal kader: “Met de armoede en ongelijkheid daar, is de crisis ronduit rampzalig.” Caroline heeft een kookgroep opgericht en verwerkt voedseloverschotten tot maaltijden voor mensen die het moeilijk hebben. Ludo die als grootouder al langer actief is, hoopte dat in 2015 in Parijs een belangrijke stap voorwaarts was gezet: “Maar ondertussen is er eigenlijk niet veel gebeurd.” Marleen van Vredesplatform vroeg zich af hoe de oorlog op het klimaat gaat inspelen en hoe de oorlog de klimaatstrijd zal beïnvloeden. Inez van de grootouders in Brugge

zei dan weer dat ze soms moedeloos wordt. De actie van vandaag gaf haar nieuwe kracht om verder te doen.


Geen olie meer

In de namiddag was er nog een debat met jongeren voorzien. Benjamin Van Bunderen Robberechts van Climatejustice for Rosa zag

twee benaderingen van het klimaatprobleem: “Je hebt enerzijds de statistieken en je hebt anderzijds de mensen die sterven.”

Hij had samen met Eurocommissaris voor klimaat Frans Timmermans en schrijver David Van Reybrouck voorgesteld om van 15 juni

een herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatsveranderingen te maken. Zijn voorstel om meer jongeren te bereiken was:

“Meer concrete acties.”


Renoveren, hernieuwbare energie, auto’s verminderen

Laatste spreker van de actieweek was Cedric Depuydt van CoopStroom. Dat is een energiecoöperatie in West-Vlaanderen.

Met burgerkapitaal investeert CoopStroom in projecten rond hernieuwbare energie zoals zonnepanelen.

De coöperatie geeft gratis info op maat van de eigen woning. CoopStroom zet ook in op elektrische deelwagens.

En coöperanten kunnen groene stroom krijgen van Ecopower. Cedric Depuydt benadrukte nog eens dat we moeten overgaan tot een ‘defueling’ (geen olie): “Dat kunnen we realiseren door renovatie van huizen (isoleren en ventileren), door gasverwarming te vervangen

door warmtenetten, door windmolens te plaatsen, door het aantal auto’s te verminderen en door hernieuwbare energie in te voeren.”


Met een laatste inspirerend en aansporend woordje van Hugo Van Dienderen, covoorzitter GvhK, en een bedanking van actie-coördinator Marc Desmet, werd de actieweek afgesloten. Het woord is nu aan de beleidsverantwoordelijken van dit land.
Het Toekomstcontract 

een project van GVK Brugge i.s.m. scholen

uit de Brugse regio en de steun van stad Brugge


Als grootouders voor het klimaat Brugge wilden we aan de  jeugd enkele handvaten bieden om aan de slag

te gaan met dit supermoeilijke maatschappelijk thema: ‘het klimaat’. Concreet iets doen, hoe groot of klein

dit ook is, helpt immers om niet in passiviteit, angst, doemdenken

of ontkenning te vervallen.  Maar kinderen kunnen dit vanzelfsprekend niet alleen. Een grote rol is weggelegd

voor hun ouders en grootouders!


Daarom ontwikkelden we het ‘Toekomstcontract’.  Leerlingen van 5de/6de leerjaar gaan in gesprek met hun

ouders of grootouders: ze onderzoeken wat mogelijk is  binnen het eigen gezin om hun steentje bij te dragen

en het klimaatprobleem een duwtje in de goede richting te geven. In het contract nemen ze concrete acties

op die zich rond 3 thema’s concentreren : energieverbruik, mobiliteit en voeding. 


Voor dit project stelden we een ‘pakket’ samen.  Het  bestaat uit :

  • uitleg over de opzet en het traject
  • folder voor de kinderen
  • begeleidende brief voor ouders en/of grootouders met verwijzingen naar interessante websites
  • toekomstcontract
  • evaluatieformulier

 

Interesse ?

  • Als school ? Als groep grootouders voor het klimaat ?
  • Neem dan gerust contact met ons op. We bezorgen jullie ‘het pakketje’ Toekomstcontract .
  • Vanuit onze ervaring, geven we jullie graag ook enkele good practices mee .
  • Neem contact op met Riet Blondelle: riet.blondelle@gmail.comGroen vzw                                                                                          Brugge, 12 juni 2023

vzw Bescherm Bomen en Natuur

Actiegroep RED DE SPIE                                                                    Persbericht

 

Standpunt van milieugroepen bij het Openbaar Onderzoek

van 26 april tot 24 juli 2023 over het Beleidsplan Ruimte Brugge.

 

Oproep aan alle milieubewuste Bruggelingen om bezwaar in te dienen tegen

het ruimtevernietigend beleidsplan.

 

Ruimte is schaars en efficiënt gebruik ervan is kostbaar.

In het Beleidsplan Ruimte Brugge wordt gesteld dat het behoud van open ruimte de stedelijke ontwikkeling moet sturen. Het plan zegt dat we niet méér ruimte mogen innemen om te wonen, te werken en te ontspannen. Er zit hier echter een addertje onder het gras...

 

Er is namelijk een verschil tussen open ruimte op papier en open ruimte in realiteit. In het beleidsplan spreekt men enkel over ‘planologische open ruimte’. Dit zijn gebieden met een zachte bestemming zoals natuur en reservaat, overig groen, bos, landbouw. Maar in realiteit heeft de grootste open ruimte die we vandaag waarnemen jammer genoeg al een harde bestemming. Dit is totaal misleidend en onverantwoord. In het beleidsplan worden de verouderde planologische ‘harde’ bestemmingen dus nog steeds uitgevoerd! Hierdoor dreigen ongeveer 300 ha aan grote oppervlakten landbouwgrond en natuur stelselmatig vernietigd te worden. De Blankenbergse steenweg (95 ha), de Spie (42 ha), het Chartreusegebied (24 ha) en de Dudzeelse polder (+150 ha) dreigen dus ongemerkt verhard te worden.

Zo wordt de vruchtbare landbouwgrond (95 ha) aan de Blankenbergse Steenweg bijvoorbeeld niet als open ruimte aangeduid, omdat op het moment van schrijven van het beleidsplan beleidsmatig beslist werd om ze een harde bestemming te geven voor voetbal, industrie en recreatie, ook al heeft de Raad van State dit beleid nu reeds afgekeurd. Het adviesorgaan GECORO en de Brugse gemeenteraad houden geen rekening met de visie van de Raad van State. 

De ecologisch waardevolle, maar bedreigde driehoek (de Spie 42 ha) tussen de A11 en de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge is een historisch

vochtig poldergrasland, dat niet mag verdwijnen, maar een industriële bestemming heeft. Wegens deze planologische bestemming worden landbouw en natuur in de Spie bedreigd door het Beleidsplan Ruimte Brugge.

Een beroep bij het Departement Omgeving en plaatselijke actie door Groen vzw, vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie tegen de milieuvergunning van de Bestendige Deputatie voor industrie in de Spie heeft de beslissing van Minister Demir uitgesteld

omdat de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) haar plan voorlopig heeft ingetrokken. De WVI ziet echter niet af van het indienen van een nieuw industrieplan.

Dit is totaal in strijd met een dringend milieuvriendelijk beleid dat steunt op ecologische principes die meer dan ooit zo belangrijk zijn in het maatschappelijk welzijn.

 De Spie is een plaats waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Dit willen we beschermen. 404 bomen worden gerooid, grachten gedempt en oude riet- en graslanden gebetonneerd. Bovendien is het een erg watergevoelig gebied: tijdens de voorbije wintermaanden stond het vaak helemaal blank! Om dit te compenseren wordt er een bufferbekken gegraven met wat groen rond. Dat is toch ondenkbaar op vandaag? Wat hebben acties als tegelwippen en bomen planten in de stad voor nut, als we de rand volstorten met beton? Het project verhindert dus een betere infiltratie en sparen van water tegen waterschaarste en droogte.

Er is meer: op de Spie staat ook nog een stedelijk gesubsidieerde jachtwachterswoning uit 1730 die op de lijst staat van te beschermen erfgoed. Er mag dus niets aan het gebouw veranderen, maar volledig afbreken zou nu plots door dat beleidsplan wel mogen!

De inplanting van een bedrijventerrein over het geheel van De Spie beschadigt de huidige bestaande open ruimte in het agrarisch landschap en is de ongewenste voortzetting van een slechte ruimtelijke ordening.

 


Het Chartreusegebied (24 ha) in de Brugse Groene Gordel is bedreigd met de inplanting van grootschalige industriegerichte kantoorgebouwen

door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenspraak met het Brugs stadsbestuur.


Het Chartreusegebied is historisch, archeologisch en landschappelijk waardevol. Kantoorindustrie wordt het best geplaatst in de met openbaar vervoer

bereikbare stationsomgeving volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Bijkomende gebouwen en verharding in Chartreuse zijn strijdig met natuurverweving en zijn een gevaar voor wateroverlast in het Chartreusegebied dat ook belangrijk is als bufferzone en waterinfiltratiegebied nabij de overstromingsgevoelige Kerkebeek.

Er moet gezocht worden naar een toekomstgerichte invulling van het Chartreusegebied met aandacht voor het integraal behoud van de Groene Gordel met een verrijking als infiltratiegebied. Het infiltratiegebied, met zijn vele insecten, is een onderdeel van het foerageergebied van de beschermde vleermuizenpopulatie.
 

De Dudzeelse polder (meer dan 150 ha) is een achterhaald planologisch havengebied met grote biodiversiteit en grotendeels erkend Europees Vogelrichtlijngebied.


Indien de achterhavenplannen uitgevoerd worden met inbegrip van de verbreding van het Boudewijnkanaal voor grote zeeschepen tot aan de A11, zal in de toekomst het overblijvende 150 ha natuurcompensatiegebied en grotendeels Vogelrichtlijngebied in de Dudzeelse Polder vernietigd worden door havenontwikkeling.

Dit is in deze problematische tijd inzake klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en ruimtelijke ordening totaal onverantwoord. De havenplannen moeten dus dringend milieuvriendelijker worden!


 

Beste medeburger, door samen bezwaar in te dienen tegen dit misleidend Beleidsplan Ruimte Brugge geven we alvast een krachtig signaal aan de politici.

 

Bezwaar indienen aan het College van Burgemeester en Schepenen tot en met einde openbaar onderzoek op 24 juli.

 

Via e-mail: beleidsplanruimte@brugge.be

 

of Per post via aangetekende zending aan het College van Burgemeester en Schepenen

p.a. Cluster Omgeving

Team Centrale Administratie

Oostmeers 17, 8000 Brugge

 

of Afgeven in het Huis van de Bruggeling tegen ontvangstbewijs.

 

Contact:

VZW bescherm Bomen en Natuur: Ivan De Clerck 0496/164340

Actiegroep RED DE SPIE

Groen VZW: Erik Ver Eecke 0475/805149


Bezwaar tegen nieuw Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB)


Er ligt een nieuw beleidsplan op tafel dat de grote lijnen uittekent voor de toekomstige invulling van de ruimtelijke ordening in Brugge.  Volgens dit ontwerp staat “open ruimte” centraal in dit plan.

Toch dienen wij, als Grootouders voor het Klimaat – Brugge, bezwaar in.

 

Waarom?

Omdat het ontwerp doelbewust vier belangrijke gebieden buiten beschouwing laat, die reeds eerder aangeduid zijn als toekomstig industriegebied.  Er zijn nochtans tal van argumenten om elk van deze zones te herbekijken, en dus mee te betrekken in de “open ruimte” van het nieuwe beleidsplan.

 

Inhoud van ons bezwaarschrift

Het voorliggende plan gaat ervan uit dat open ruimte de richtsnoer moet worden van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen

in Brugge, en dat klinkt ons als muziek in de oren. Er is dan ook overduidelijk hard gewerkt aan dat plan, dat mede voorbereid

werd door studiebureaus die op het vlak van een goeie ruimtelijke ordening al hun sporen verdiend hebben.

Alle lof hiervoor.


Het voorliggende Beleidsplan Ruimte Brugge doet bij deze mooie toekomstige krijtlijnen echter ook een voorafname

die o.i. lijnrecht ingaat tegen de basisuitgangspunten van het BRB zélf, de vrijwaring van open ruimte in de toekomst.


Blijkt immers dat het BRB op dit ogenblik enkel spreekt over “planologische open ruimte”, terwijl ondertussen belangrijke

feitelijke open ruimtes in het Brugse een harde bestemming (dreigen te) krijgen, zonder dat het BRB dit vooralsnog in vraag stelt.


Ja, het gaat hier over de gronden aan de Blankenbergse Steenweg (meer dan 80 ha), de Spie (42 ha), Chartreuse (22 ha)

en de Dudzeelse Polder (meer dan 150 ha). Als we voor de toekomst de open ruimte als richtsnoer hanteren, maar ondertussen

deze feitelijke open ruimte (laten) aantasten, nee, dat is intern niét consistent.


Over de bestemming van de gronden aan de Blankenbergse Steenweg is juridisch het laatste woord nog niet gevallen,

na de uitspraak van de Raad van State. Over de omgevingsvergunning voor de Spie moet de Vlaamse minister van ruimtelijke

ordening nog een uitspraak doen. En de zone voor kantoorachtigen aan de Chartreuse is een idee dat nog uit de vorige eeuw

dateert

en dat ondertussen veel beter in de stationsomgeving gerealiseerd kan worden. De Dudzeelse Polder tenslotte wordt nu al in

bepaalde nieuwe documenten van de Port of Antwerp Bruges zélf als “te behouden” aangegeven, vooralsnog evenwel zonder

juridische gevolgen.


Kortom, als men in de toekomst inderdaad zoals het BRB voorhoudt de open ruimte als richtsnoer voor

de ruimtelijke ontwikkeling van onze regio wil beschouwen, dan moet men daarbij niet enkel de planologische open ruimte

in rekening brengen, maar ook de huidige, feitelijke open ruimte mee in de balans brengen en opnieuw (her)overwegen.


Dàt is pas een toekomstbenadering die naam waardig: zo lang in het BRB deze nieuwe afweging niet expliciet wordt gemaakt

én ook aan de buitenwereld duidelijk gemaakt, kunnen wij het voorliggende en nochtans voor de toekomst veelbelovende

BRB NIET goedkeuren. Omdat het in de praktijk zal uitdraaien op een verharding van heel wat waardevolle gebieden,

iets wat haaks staat op de Vlaamse en Brugse klimaatambitie.


De wereld morgen begint vandaag al. We verwachten dan ook als Grootouders voor het Klimaat Brugge een duidelijk

antwoord van het Brugs stadsbestuur op de hier gestelde vragen en blijven hopen en ijveren voor een ruimtelijke

ordening die inderdaad de open ruimte als richtsnoer neemt.


PERSBERICHT : ZEEBRUGGE, GIF GAZE,

MAAR HOELANG NOG?
Op het open netwerkmoment van de stad Brugge in de haven van Zeebrugge hielden de Grootouders voor het Klimaat een korte actie met een veelzeggend spandoek: “Zeebrugge: gif gaze!??  Maar hoe lang nog?”


De Europese Commissie wil dat Europa verdere stappen zet in de energie-transitie. De stad Brugge engageerde zich met haar klimaatplan ook heel duidelijk: tegen 2030 een halvering van de CO2-uitstoot om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De belangrijkste weg daar naartoe is het breken met de fossiele brandstoffen, waaronder gas.


In de uitnodiging voor het open netwerkmoment in Zeebrugge stond het ook heel duidelijk: “De recente havenfusie tot Port of Antwerp Bruges zorgt voor een enorme hefboom om zowel wereldwijd als zeer lokaal werk te maken van de klimaat- en energietransitie.”


Mooi zo, zeggen de Brugse Grootouders voor het Klimaat, maar wat merken we in de praktijk? Dat er hier in 2022 maar liefst 28 procent méér Russisch LNG-gas binnen kwam dan in 2021, in absolute cijfers van 5,54 miljard kubieke meter naar 7,08 miljard. Van al het Russisch LNG dat tussen januari en november vorig jaar binnenkwam in de Europese Unie, stroomde veertig procent binnen via Zeebrugge. En het Russisch gas dat hier terecht komt, dient zeker niet alleen voor het voldoen van de Europese energiebehoeften. De haven van Zeebrugge is – vooral in de winter – een cruciale tussenstop geworden om vloeibaar gas van het Russische YAMAL, via het Suezkanaal, naar China te krijgen.


Zeebrugge ontvangt niet alleen gas uit Rusland, maar ook uit de Verenigde Staten en Quatar, om de belangrijkste drie te noemen. Fluxys zegt dat ze niet mogen discrimineren en dat elk bedrijf dat geïnteresseerd is in de levering van vloeibaar gas, capaciteit kan reserveren op de terminal in Zeebrugge. En dat zal wel zo zijn. De levering van Russisch LNG-gas bijvoorbeeld, zo lezen we, is een gevolg van een deal die Fluxys (al) in april 2014 sloot met het Russisch bedrijf YAMAL LNG. In die overeenkomst staat dat YAMAL gedurende twintig jaar vloeibaar gas kan overbrengen naar de Zeebrugse terminal van Fluxys.


Vandaar ook de vraag van de Brugse Grootouders voor het Klimaat: als de huidige aanvoer van Russisch gas al in 2014 – en voor twintig jaar – vastgelegd werd, welke andere langetermijn gascontracten lopen er dan nu nog in de haven? En vooral: gaan we in Zeebrugge voor gas nog verder langetermijncontracten aangaan, of gooien wij hier resoluut het roer om?


Met andere woorden: kunnen Fluxys, de nieuwe Port of Antwerp Bruges en het Brugs stadsbestuur hun langetermijnpolitiek inzake fossiele brandstoffen en meer bepaald gas nu eens duidelijk maken? Niet vergeten: de stad Brugge was meerderheidsaandeelhouder in de MBZ en heeft nu ook nog altijd een belangrijke (zij het minderheids)stem in de nieuwe Port of Antwerp Bruges.


Graag duidelijkheid dus. Zeebrugge, gif gaze !???, maar hoe lang nog?

 

Grootouders voor het Klimaat Brugge
ZEEBRUGGE : GIF GAZE?De Stad Brugge organiseert haar open netwerkmoment “BruggeNaarMorgen” op 11 mei e.k. in Zeebrugge, midden de haven, en dat is een uitstekende zaak, want in de haven moet en kan er nog heel wat gebeuren inzake energie en klimaat.


Daar hebben wij als Grootouders voor het Klimaat een aantal vragen over.


Om te beginnen over de oorlog in Oekraïne. Sinds begin februari 2023 komt in Europa geen Russische diesel meer binnen. Het is een logische stap in een poging onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen en de oorlogskas van het Kremlin niet verder te spijzen.


Maar hoe zit het met het gas? Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne beleefde de Fluxys LNG-terminal voor vloeibaar gas in Zeebrugge een enorme bloei. Vorig jaar kwam hier 28 procent meer Russisch LNG binnen dan in 2021, in absolute cijfers van 5,54 miljard kubieke meter naar 7,08 miljard. Van al het Russisch LNG dat tussen januari en november vorig jaar binnenkwam in de Europese Unie, stroomde 40 procent binnen via Zeebrugge.


De positie van Zeebrugge in de wereld van het vloeibaar gas is een gevolg van een deal die Fluxys in april 2014 sloot met het Russisch bedrijf YAMAL LNG. In die overeenkomst staat dat YAMAL gedurende 20 jaar vloeibaar gas kan overbrengen naar de Zeebrugse terminal van Fluxys. Het Russisch LNG dat hier terechtkomt, dient zeker niet alleen voor het voldoen van de Europese energiebehoeften. De haven van Zeebrugge is – vooral in de winter - een cruciale tussenstop geworden om vloeibaar gas vanuit het Siberisch YAMAL, via het Suezkanaal, naar China te krijgen.


Fluxys zegt dat ze niet mogen discrimineren en dat elk bedrijf dat geïnteresseerd is in de levering van vloeibaar gas, capaciteit kan reserveren op de terminal. Dus stelt de vraag zich heel concreet. Er is een embargo op Russische olie en afgeleide producten, maar voorlopig blijft gas toegelaten. Is dit nog langer te verantwoorden of moeten België en de EU een embargo op Russisch gas instellen?


En voor ons in Zeebrugge ook ten gronde, nog los van de oorlog in OekraÏne: hoe zien wij die gasleveringen in de toekomst? De Europese Commissie wil tegen 2030 een halvering van de CO2-uitstoot en tegen 2050 een klimaatneutraal Europa. Na het jongste IPCC-rapport pleitte UNO-secretaris-generaal Guterez om daar 2040 van te maken. Essentieel in de Europese strategie is het breken met de fossiele brandstoffen, waaronder dus ook gas.


Wat dan in de toekomst, voor de haven van Zeebrugge? Als de huidige aanvoer van Russisch LNG al in 2014 – en voor twintig jaar – vastgelegd werd, welke andere langetermijncontracten lopen er dan nu nog in de haven? Gaan wij nog dergelijke langetermijncontracten aangaan, of gooien wij hier resoluut het roer om? Kan de nieuwe Port of Antwerp Bruges haar langetermijnpolitiek inzake fossiele brandstoffen nu eens duidelijk maken? Niet vergeten: de Stad Brugge was meerderheidsaandeelhouder in de haven van Zeebrugge en heeft ook in de nieuwe Port of Antwerp Bruges nog altijd een belangrijke stem.


Graag duidelijkheid dus, want wij maken ons als Grootouders voor het Klimaat zorgen om morgen.


Zeebrugge: gif gaze?
ZEEBRUGGE : GIF GAZE?De Stad Brugge organiseert haar open netwerkmoment “BruggeNaarMorgen” op 11 mei e.k. in Zeebrugge, midden de haven, en dat is een uitstekende zaak, want in de haven moet en kan er nog heel wat gebeuren inzake energie en klimaat.


Daar hebben wij als Grootouders voor het Klimaat een aantal vragen over.


Om te beginnen over de oorlog in Oekraïne. Sinds begin februari 2023 komt in Europa geen Russische diesel meer binnen. Het is een logische stap in een poging onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen en de oorlogskas van het Kremlin niet verder te spijzen.


Maar hoe zit het met het gas? Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne beleefde de Fluxys LNG-terminal voor vloeibaar gas in Zeebrugge een enorme bloei. Vorig jaar kwam hier 28 procent meer Russisch LNG binnen dan in 2021, in absolute cijfers van 5,54 miljard kubieke meter naar 7,08 miljard. Van al het Russisch LNG dat tussen januari en november vorig jaar binnenkwam in de Europese Unie, stroomde 40 procent binnen via Zeebrugge.


De positie van Zeebrugge in de wereld van het vloeibaar gas is een gevolg van een deal die Fluxys in april 2014 sloot met het Russisch bedrijf YAMAL LNG. In die overeenkomst staat dat YAMAL gedurende 20 jaar vloeibaar gas kan overbrengen naar de Zeebrugse terminal van Fluxys. Het Russisch LNG dat hier terechtkomt, dient zeker niet alleen voor het voldoen van de Europese energiebehoeften. De haven van Zeebrugge is – vooral in de winter - een cruciale tussenstop geworden om vloeibaar gas vanuit het Siberisch YAMAL, via het Suezkanaal, naar China te krijgen.


Fluxys zegt dat ze niet mogen discrimineren en dat elk bedrijf dat geïnteresseerd is in de levering van vloeibaar gas, capaciteit kan reserveren op de terminal. Dus stelt de vraag zich heel concreet. Er is een embargo op Russische olie en afgeleide producten, maar voorlopig blijft gas toegelaten. Is dit nog langer te verantwoorden of moeten België en de EU een embargo op Russisch gas instellen?


En voor ons in Zeebrugge ook ten gronde, nog los van de oorlog in OekraÏne: hoe zien wij die gasleveringen in de toekomst? De Europese Commissie wil tegen 2030 een halvering van de CO2-uitstoot en tegen 2050 een klimaatneutraal Europa. Na het jongste IPCC-rapport pleitte UNO-secretaris-generaal Guterez om daar 2040 van te maken. Essentieel in de Europese strategie is het breken met de fossiele brandstoffen, waaronder dus ook gas.


Wat dan in de toekomst, voor de haven van Zeebrugge? Als de huidige aanvoer van Russisch LNG al in 2014 – en voor twintig jaar – vastgelegd werd, welke andere langetermijncontracten lopen er dan nu nog in de haven? Gaan wij nog dergelijke langetermijncontracten aangaan, of gooien wij hier resoluut het roer om? Kan de nieuwe Port of Antwerp Bruges haar langetermijnpolitiek inzake fossiele brandstoffen nu eens duidelijk maken? Niet vergeten: de Stad Brugge was meerderheidsaandeelhouder in de haven van Zeebrugge en heeft ook in de nieuwe Port of Antwerp Bruges nog altijd een belangrijke stem.


Graag duidelijkheid dus, want wij maken ons als Grootouders voor het Klimaat zorgen om morgen.


Zeebrugge: gif gaze?
ZONDER SOCIAAL BELEID

FAALT HET KLIMAATBELEID


Lees hier artikel 'Zonder sociaal beleid faalt het klimaatbeleid' van Pieter Leroy gepubliceerd in S&D. 

WEBSITE ONLINE


Met trots stellen wij, Grootouders voor het klimaat Brugge, onze nieuwe website voor. Neem een kijkje op de verschillende pagina's en investeer samen met ons in een groenere toekomst.