OVER GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT REGIO BRUGGE

De Brugse afdeling van de “Grootouders voor het Klimaat” startte begin 2020 toen enkele Bruggelingen elkaar tegen het lijf liepen op de klimaatmarsen van de jongeren.


Wij zijn bezorgd voor de toekomst van ons klimaat,

van onze planeet en van de toekomst van de komende generaties.

En wij zijn ongebonden.


Wij trachten de Brugse bevolking én het Brugse beleid bewust te maken

van de urgentie om er nu iets aan te doen en we willen via concrete acties tonen dat het kan. Daartoe willen we constructief samen werken met andere groepen.


We geven informatieavonden, organiseren mee het klimaatfestival “Klimax”, volgen het lokale klimaatbeleid, nemen deel aan de klankbordgroep van experten, die het Brugse klimaatplan opvolgt en van daaruit adviezen formuleert; zetten acties en projecten op om de Brugse buurten en bewoners te overtuigen mee te investeren in een groenere toekomst.


Via ‘het toekomstcontract’ denken we in samenwerking met scholen (groot)ouders en leerlingen na over de toekomst van de planeet; we roepen mee op naar de nationale acties en betogingen,…

Contact


Wil je meewerken? Heb je een vraag?  regiobrugge@grootoudersvoorhetklimaat.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief van Grootouders voor het klimaat regio Brugge en blijf op de hoogte over onze werking en klimaatacties in het Brugse.