BRUGS KLIMAATPLAN: VERDER OPVOLGEN


Brugge heeft een ambitieus klimaatplan: tegen 2030 willen we hier de CO2-uitstoot met bijna de helft halveren. Brugge heeft dat principieel ondertekend en in een burgemeestersconvenant vastgelegd.

Maar nu moeten we ook zien dat wedat in de praktijk waar maken. Geen woorden, maar daden.


Grootouders voor het Klimaat regio Brugge vroeg het stadsbestuur hoe die daden er uit (zullen) zien.

De brief aan het college van burgemeester en schepenen kun je hier lezen.

Het antwoord van de burgemeester vind je hier.

De reactie van de Grootouders op het antwoord van de burgemeester lees je via deze link.

Het antwoord van de burgemeester vind je hier.HET BRUGSE KLIMAATPLAN


Tegen 2030 willen we de lokale uitstoot van CO₂ in Brugge verminderen met bijna de helft. Samen met alle Bruggelingen en Brugse organisaties, verenigingen, ondernemingen vormen we ‘BruggeNaarMorgen, samen naar een klimaatneutraal en -robuust Brugge tegen 2050’.